Битие и време на български
Публикацията на български превод на "Битие и време" на Мартин Хайдегер, дело на Димитър Зашев, е действителното Събитие на 24-ия Панаир на книгата - и за хуманитаристиката у нас, и за самия български език.
Фундаменталният за ХХ век труд е издаден от Академично издателство "Проф. Марин Дринов" на цена 22 лева; снабден е с именен и понятиен показалци, както и с бележки в полетата, посочващи съответните страници от стандартното немско издание на книгата.
На кратката и изненадваща всекиго премиера в литературното кафене "Хеликон" доц. Димитър Зашев поясни, че текстът е преведен за 2 години и 4 месеца и отпечатан за броени дни. Между предаването му в издателството и неговата материализация между корици стоят обаче дълги години, спомена преводачът пред свръхмалобройната публика. Куриозно звучи днес искането на предишния директор на АИ "Проф. Марин Дринов" да "обезопаси" "фашисткия" (!?) текст с предговор на, представете си, д-р Желю Желев...
Още по-куриозно звучи немукаетлъкът на издателството факт като точно този превод да има, меко казано, нищожна разгласа.
Всъщност след "Одисей" на Джеймс Джойс (в превод на Иглика Василева) и "Сума на теологията" на Тома от Аквино (в превод на Цочо Бояджиев) българската поява на "Битие и време" на Мартин Хайдегер попълва още една основополагаща липса в нашата култура.

М.Б.