Неотдавна Филип Меерсман - белгийски поет и режисьор, представи свои стихове в Резиденцията на посланика на Кралство Белгия у нас. Меерсман беше в България и по покана на драматурга Румен Шомов, чийто пиеси съответно "Шаранът" и "Сизиф, Сизиф" ще бъдат поставени в Белгия от Меерсман и Мартен Вершелден. Според Филип Меерсман "изкуството е творческо огледало на универсални идеи" и затова за него представлява интерес срещата му с българската публика, а и на белгийската - с българската драматургия. Стиховете му, които той изпълни с много вдъхновение, са преведени от фламандски и английски език от Анета Данчева-Манолова и Мария Кръстева. В тях той описва любовта си към Фландрия - страна на средновековни епоси и световни художници. В търсения унисон между изобразените природни картини и вътрешното емоционално състояние на лирическия аз, авторът изследва болезнения екзистенциализъм на съвременния човек - неговата принудителна, но и търсена алиенация, желанието за излизане извън видимите устои на действителността, стремежа му към красота и съвършенство, към хармонично и непосредствено общуване.

Мария Попова