Българското куклено изкуство беше широко представено на ХII международен фестивал на театъра за деца в Суботица, Сърбия и Черна гора. Програмата, посветена на нашата куклена школа, включваше най-разнообразни прояви. В основната програма на фестивала се състезаваше спектакълът на Столичен куклен театър "Боризмейко" (режисьор Славчо Маленов). Награда за кукломайсторство спечели Мариян Сейков.
Асоциацията на куклените артисти в България организира изложба на българската куклена сценография (куратор - Стефка Кювлиева), която включваше ретроспектива на най-големите ни имена Иван Цонев, Любомир Цакев, Майя Петрова, както и представяне на средното поколение - Васил Рокоманов, Силва Бъчварова, Виржиния Петкова, Николай Каров, и най-младите в това изкуство Мариета Голомехова, Благовеста Василева, Станислава Кръстева, Недко Жечев, Крум Крумов, Вера Бенковска и Аглика Карамфилова. Изложбата предизвика голям интерес не само защото подобно нещо се прави за първи път в рамките на балкански фестивал. Българската куклена сценография традиционно е на висока почит, тъй като у нас има професионално образование, подготвящо кадри, които захранват с таланта си и сръбския и други балкански куклени театри. Разнообразието на експонатите (макети, скици, кукли, фотографии, видео от водещите куклени театри в страната) също допринесе за високата оценка на събитието.
В рамките на фестивала бе връчена награда за цялостно творчество "Малък принц" на професор Атанас Илков, чиято 80-годишнина беше отбелязана скоро.
"Миналото и настоящето на българското куклено изкуство" пък бе темата на международната научна среща, която се проведе в навечерието на празника на славянската писменост и култура. Всички тези жестове на внимание и почит към нашата куклена школа ни правят отново много горди от професионализма и таланта на куклениците ни.

Кремена Димитрова