Верен на традицията си да информира читателите за основните позиции, за дебатите и коментарите по трудния процес на изграждане на обединена Европа, вестник "Култура" започна серия публикации по повод референдумите за приемане на Европейската конституция във Франция и Холандия (вж. брой 20 от 27 май т.г.).
На тези две страници продължаваме тази поредице. В нея читателят ще намери - между другите - и два текста, изразяващи основния антиконституционен патос на крайната левица (Жак Никоноф) и на крайната десница (Жан Мари Льо Пен) във Франция.
Убедени сме, че доброто познаване на позициите на всички страни в европейския процес ще е от полза за един реалистичен поглед върху обединяваща се Европа.

Култура


Материалите подготви Христо Буцев