В театъра
Три събития белязаха края на театралния сезон в София. Те са от различен порядък и ефектът от тях ще става ясен тепърва. И все пак това са радостни факти.
1. На 18 юни със специално тържество се откри фактически новата сграда на Народния театър на младежта. След почти 20 години митарства трупата на театъра се връща на мястото, където през 1945 година възниква Младежкият театър. От партера поне салонът и сцената изглеждат удобни, с добра видимост. Доколкото се разбра, предстоят довършителни работи през лятото и наесен театърът ще заработи както си му е редът. (В сегашното откриване имаше нещо предизборно, което се определи най-вече от несвързаното и нескромно слово на депутата Коста Цонев.) И тогава ще станат явни истинските му проблеми, които досега бяхме склонни да приписваме на трудното битие на трупата. Защото само сграда не е достатъчна, трябва и трупа, и режисура, трябва и висок хоризонт на творчески стремежи - все неща, доказването на които неотложно предстои.
2. На 20 юни актьорът Христо Мутафчиев стана председател на Съюза на артистите в България. Честито на Христо, честито и на театралното съсловие. Предстои много работа по намирането на адекватното място на Съюза в социалната и управленческата система на българския театър, по универсализирането му (а това значи привличане в Съюза на всички занимаващи се професионално с театър, а това пък значи организацията да дефинира и защитава същностните интереси на членовете си и т.н.). Има от какво да се стопи прословутата усмивка на Христо Мутафчиев, но можем да го уверим, че дори началните му стъпки в тази посока ще въодушевят съсловието ни. Ще му бъде трудно, но битката е възможна и потребна. Ще му помагат Валентин Танев и Николай Йорданов.
3. На 18 юни Академия "А'Аскеер" със съдействието на Министерството по европейските въпроси, програма "Европа - предай нататък" и съвместно с Националния център за театър и Евро-българския културен център организира кръгла маса на тема "Съвременната българска драматургия: основанията на текста". Куратор бе проф. Георги Каприев. Участваха с изказвания Юрий Дачев, Милен Миланов, Пламен Дойнов, Георги Лозанов, Димитър Чернев, д-р Валентин Асенов, Георги Господинов, Митко Новков, Крикор Азарян, Аве Иванова, Рада Спасова, Веселина Гюлева, Никола Вандов. На голямата маса в репетиционната зала на ТБА бяха изложени четири малки пластики на Георги Чапкънов, а по стените имаше десетина негови рисунки и платна. Разговорът веднага наложи продуктивен и толерантен тон. И така беше докрая. Излаганите тези бяха различни, но имаше вслушване в думите на опонента - нещо, което поради рядкостта му не мога да не отбележа. Стана ясно, че разговорът е записан и ще бъде публикуван.

Никола Вандов