През седмицата изненадващо бе реанимиран "Литературен форум". Редакторът-стопанин Марин Георгиев ни удостои с юбилеен вестник в тираж 1000; 16 страници на цена 50 стотинки. Броят е посветен на 150-годишнината от рождението на Константин Величков и на практика заимства откъси от слова и доклади, произнесени на Националната научна конференция "Константин Величков и неговото време", проведена в Пазарджик на 19-20 май тази година.
Затова в него четем ст.н.с. д-р Румяна Дамянова с "Възрожденецът европеец", ст.н.с. д-р Радка Колева със "Съзидателят", Цветана Величкова със "Съмишленици. Из архива на проф. Иван Шишманов", чл.кор. д.и.н. Георги Марков с "Енциклопедист, осенен от Бога", Анна Илиева със "Солунският учител", Недка Капралова с "Дарители и дарени. Спомоществованието за драмата "Люкреция Борджия" от Виктор Юго в превод на Константин Величков и Георги Николов", както и текстове - оригинални и преводни - от патрона на научния форум...
За появата на броя Марин Георгиеев е задължен на Националния център за книгата, Национален дарителски фонд "13 века България" и други... Изданието предупреждава да чакаме новите издания на "Литературен форум": юбилеен вестник, посветен на 100 години от рождението на Илия Волен, както и "Мисъл и думи", негови есета, бележки и размисли; "Сам във всемира" - антология на унгарската поезия".
С най-голям интерес обаче очакваме книгата "Заговорът на мъртвите", спомени на Марин Георгиев, която няма как да пропуснем да коментираме.
Срещу кого ли обаче заговаря този път той?

К