Средна Европа и българската култура е фокусът на сп. "Език и литература", бр. 1-2/2005. След броя, посветен на Средиземноморието, изданието на Съюза на филолозите българисти продължава да ни занимава с контекстите на българската култура, а главният му редактор Светлозар Игов обещава да публикува през есента и сериозно "мотивационно писмо" за появата на последния брой на списанието. Съставителството му се поделя между него и Борис Минков (що се отнася до немскоезичните ресурси), а изданието е задължено и на коментариите на Добромир Григоров и Ани Бурова.
Подкрепен от Национален съвет "Научни изследвания" при МОН, тематичният дял на изданието включва: Боян Вълчев - "Средна Европа и българската култура"; Милан Кундера - "Отвличането на Европа"; Михайло Пантич - "Вариации на тема Данило Киш и Средна Европа"; Павел Виликовски - "Всичко, което знам за средноевропеизма"; Йозеф Кроутвор - "Трудности със Средна Европа"; Добромир Григоров - "Средна Европа: 'Защо сме такива?'"; Зоран Константинович, Фридрун Ринер - "Три линии на традицията в следноевропейския литературен дискурс"; Борис Минков - "За средна Европа на Константинович и Ринер"; Ани Бурова - "Почеркът на утопията"; Борис Минков - "Проектният човек от Средна Европа"; Алфред Пфабиган - "Фройд в контекста на краевековна Виена"; Жак льо Риде - "Средна Европа? Опит за малка история на понятието"; Юрген Фрьолих - "Между световната политика и световната война: концепцията на Фридрих Науман за Средна Европа"; Готфрид Хайндъл - "Реалност и утопия.
Проблемът за австрийската континуалност в литературата на Първата република".

М.Б.