Градът търси себе си

По пътя на 76: Градът през прозореца на автобуса,
АТА Център/ИСИ,
проект на Светла Казаларска
в рамките на програмата на Визуален семинар, осъществяваща се в сътрудничество между Институт за съвременно изкуство и Център за академични изследвания, София

Владия Михайлова

Диана Попова