Фондация Следваща страница
обявява
конкурс за журналисти,
работещи по проблеми на културата и книжния сектор и желаещи да участват в програмата за културен обмен в Централна и Източна Европа. Одобрените кандидати ще имат възможност да се срещнат с колеги и издатели в рамките на едноседмичен престой в друга страна от региона, който да отразят в статии в българския печат. За повече информация посетете Интернет страницата на организацията - www.npage.org или се обърнете към Мария Величкова, координатор: mvelichkova@npage.org, тел: 986 6512.