Търновската културна заявка
След дългогодишно отсъствие от културния календар на Велико Търново бившият Клуб на дейците на културата бе преобразуван в Център за култура и дебат. Проектът е разработен от екип на Фондация "Царевград Търнов" в партньорство с общината, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", както и с подкрепата на Център за култура и дебат "Червената къща "Андрей Николов" - София.
Фондацията стопанисва построена от Хаджи Павли Хаджиниколов сграда в старинната част на града. Построена в средата на XIX век и обявена за паметник на културата от регионално значение, след разтурянето на Клуба на културните дейци сградата пустееше и бе застрашена от разрушаване. След като обаче бе отдадена за стопанисване от Фондация "Царевград Търнов", тя преживя сериозен ремонт на покрива, а помещенията на горния й етаж вече са работещи офиси.
Старата къща очаква възраждането си в онзи Център за култура и дебат, който с разнообразните си културни и обществени програми действително ще привлича широка артистична аудитория. Трансформацията е нелесна, тя е предизвикателство към инерцията на неслучването, към подялбата на артистичната територия между пасивна аудитория и дистанциращи се от нея артисти. Центърът цели създаването на оптимални условия за представяне на съвременните изкуства в ситуация на децентрализиран културен живот и ще полага усилия за преодоляване на затвореността на отделните артистични групи, за създаване на нова култура на гражданско участие. Публичните лекции и дискусии по актуални социално-политически теми биха фокусирали вниманието на гражданската общност върху значими проблеми, останали извън полезрението на медиите. Центърът е подходящ и за експониране на изложби, премиери на книги и други издания, а първото събитие, с което той заяви себе си в града, е обща изложба на великотърновските фотографи, каквато не е организирана в старата столица от повече от 20 години. Прочее, Центърът разполага с екип от професионалисти, които имат потенциал да организират краткосрочни тренингови програми в области, които останали извън периметъра на обучение по изкуствата в града и региона. Целите и посоките на работа на Фондация "Царевград Търнов" в много голяма степен са идентични на целите и посоките на работа на Центъра за култура и дебат "Червената къща "Андрей Николов", което улеснява активното им бъдещо партньорство.

Валентина Дянкова