Бел.ред. "Естествен роман" от Георги Господинов (1999, 2000, 2004) е публикуван на 7 чужди езика досега: в Сърбия ("Геопоетика", Белград, 2001), във Франция ("Фебюс", Париж, 2002), в Македония ("Темплум", Скопие, 2003), в САЩ (Dalkey Archive Press, Chicago, 2005), в Чехия, Lidove Noviny, Прага, 2005), в Хърватска (Profil, Загреб, 2005), в Словения (Beletrina, Любляна, 2005).
Сборникът с разкази "И други истории" (2001) е публикуван на френски в парижкото издателство "Arlea" под заглавие "L'Alphabet des Femmes" (2003), на чешки със заглавие"Гаустин или Човекът с многото имена" ("Gaustin neboli Clovek s mnoha jmeny", Lidove Noviny, 2004) и на немски ("Gaustin oder Der Mensch mit den vielen Namen", Wieser Verlag, Wien, 2004).
Успехът на "Естествен роман" и "И други истории" симптоматично се повтаря: навсякъде, където двете книги биват преведени, те стават предмет на множество ласкави ревюта и рецензии, а авторът им вече е произведен в литературната знаменитост на България от 1989 насам. Комай само на Георги Господинов пасва скорошното твърдение на Владислав Тодоров, че "броят на преводите на един автор са станали по-важни от броя на читателите в собствената му страна".
Точно това твърдение е и мотивът да публикуваме чешките критически реакции по повод тамошните Господинови издания.