През юли галерия "Кръг+" представи трима художници от Македония. Двама от тях (Александар Богданов - Чоки и Ристо Станковски) са съвсем млади - току-що завършили магистри в софийската Художествена академия. Тони Васич преподава графика в университета "Св. Св. Кирил и Методий" в Скопие. Тримата следват съвсем различен подход в избраните от тях области - графика и скулптура, но общото може би трябва да се търси по линия на балканската емоционалност, мотиви и материали. Разположени в пространството на галерията, те създават особена пластичност, която се движи от плоскостта на знака (в графиките на Тони Васич) до триизмерните обеми (в скулптурата на Ристо Станковски).
Александар Богданов - Чоки е заложил в своите графики експресивно и спонтанно усещане за форма. Той борави свободно с цветовете и композицията, като създава своеобразен сюрреалистичен свят.
Човешките фигури на Ристо Станковски са оригинален опит за "разграждане" на обемите. Изхождайки от архитектурата, за да изгради човешки конструкции, той съчетава арки, трегери и колони. Повечето от неговите пластики са от бронз в малък мащаб, а други са уголемени техни варианти от глина. Темите, които разработва, се градят върху човешките състояния, като затвореност, суета, мързеливост...
При Тони Васич графичната форма е сведена до знак. В противовес на работите на Чоки, при него виждаме "укротена" и чиста емоция. Неговата образност е близка до излъчването на християнската книжнина с нейните стилизирани изображения и скорописи.

С. П.