Софийската градска художествена галерия, вярна на традицията си да представя изтънчени експозиции, отново радва своята публика със стойностна лятна изложба. "Прозорецът" (с куратор Мария Василева) включва над 100 живописни и графични произведения, създадени в периода от началото на ХХ век до наши дни. Освен че изграждат интересна конструкция на този период, следвайки избраната тема, тези картини представят и богатото депо на галерията.
Прозорецът в изкуството е много експлоатиран мотив, но като че ли никога няма да омръзне на художниците, защото продължава да "отваря" изобразителното пространство към други измерения.
За да разгледа в пълнота интересната тема, кураторът е групирал произведенията в няколко цикъла: прозорецът и натюрморта, интериора, ателието, портрета, града и очакването.
В експозицията са включени творби на класически и съвременни български художници, като Никола Михайлов, Давид Перец, Иван Ненов, Крили Цонев, Вера Недкова, Светлин Русев, Йордан Кацамунски, Вихрони Попнеделев, Андрей Даниел...
Трябва да се подчертае и редкият факт, че изложбата е съпътствана от пълен цветен каталог (графичен дизайн Надежда Олег Ляхова). Той включва и кураторския текст, разглеждащ в исторически план използването на прозореца като мотив в изкуството.

С.П.