Вписва ли се призванието и дейността на свещеника в съвременната реалност? Може ли православният свещеник да има някаква функция в модерното общество? И ако да, каква е тя? И дали точно сега най-много се нуждаем от онова, което той може да ни предложи? Тези въпроси си задаваше през последните две години немско-българският изследователски екип, състоящ се от културолози, историци и богослови. На конференция през март във Велинград бяха представени и дискутирани първите резултати - при това в присъствието и на свещеници.
Като резултат още сега може да се отбележи следното: колкото и Българската Православна Църква да се нуждае в някои отношения от положителни промени, сред свещениците и днес има много, които, въпреки всички спънки, проявяват силна ангажираност, за да осъществят призванието си. Именно суровата действителност, в която са поставени - а понякога и просто лошото управление от страна на църковната йерархия, провокира някои от тях към върхови постижения и приписваната на Православието назадничавост при част от тях е вече отдавна преодоляна.
Положителните, както и отрицателните примери за успехи и неуспехи в дейността на свещениците в Българската Православна Църква се проявиха и при културоложката теренна работа: проведени бяха 200 биографични интервюта с православни свещеници в България. Отправна точка бе въпросът каква роля може да има свещеникът в модерния свят, и по-специално в Православната Църква.
По време на конференцията този въпрос предизвика интензивни дискусии. Ключов бе проблемът какво въобще трябва да се разбира под "социална роля".
Едни свързваха това понятие най-вече с със социалната дейност на свещеника, с други думи, обгрижване на деца, бедни, болни, възрастни хора и въобще онези, които имат нужда от помощ.
В замисъла на изследователския проект в термина "социална роля" беше залегнала доста по-широка концепция: Какво място заема свещеникът в обществото? Какви са отношенията му с отделните части на обществото? На какви влияния е изложен? Как може сам той да влияe на обществото? Конкретно: има ли свещеникът контакт със сферите на политиката, културата, икономиката, неправителствените организации? И как изглежда работното му ежедневие? В крайна сметка, трябваше да разберем дали православният свещеник все пак има ключова роля в обществото, противно на модерните предразсъдъци - или поне дали не би могъл да има такава.
Изследването бе проведено и с намерението да откроим тенденции за бъдещето на православния снещеник: с какво свещениците могат да допринесат за една модерна България, интегрирана в Европа, за едно гражданско общество, в което диалогът и сблъсъкът на мнения са инструменти за постигане на решения и решаване на конфликти?
По-долу са представени мненията на трима от изследователите по различни аспекти на темата, които бяха дискутирани по време на конференцията.

Кристиан Гайзелман