Хайку конференция
През юли в София се проведе Третата конференция на Световната хайку асоциация на тема: "Хайку между Изтока и Запада". Домакин бе Българският хайку клуб, основан през 2000 г., не без значителните усилия на Гинка Билярска. По нейна инициатива специално за събитието бе издадена световната антология "Пътят" с участието на 146 автори от 25 страни, а Александър Обровски от Нови Сад представи Сръбско-българската антология "На края на деня". В България гостуваха 36 поети от 15 страни, между които почти всички големи хайджини: председателят на СХА Баня Нацуиши - Япония, Ерика Швалм - Германия, Василе Молдован - Румъния, Ален Керверн - Франция, Наталия Седенкова - Русия, Олег Юров - Украина, Давид Пратер - Австралия, Драган Ристич - Сърбия, Ричард Бърнс - Великобритания, Казимиру де Бриту - Португалия и др. В тридневната програма в доклади и дискусии се поставяха въпросите за връзката между източното и западното хайку, за почти двестагодишната история на европейското мислене за хайку с предубежденията и грешките му, за близостта и различието на тази поезия с дзен-философията, отликата между хайку и фрагмента, обикновеното тристишие, ренесансовата триола и афоризма. Имаше и демонстрация на икебана и хайку от Ерика Швалм, хайга - калиграфия и рисунки хайку на японски и английски. Състоя се награждаване на поети от младежкия конкурс и този на японското списание "Гиню", връчване на престижните награди Ито Ен Шин и Жинию, а на 18 юли бе срещата в Пловдив с местни поети. За съжаление, неяпонският гневен темперамент на Баня Нацуиши и желанието му да вдигне таксите на българските поети за СХА внесоха напрежение. Явно поезията в Япония може да бъде твърде доходен бизнес, който изисква тексаска твърдост, неподозирана у един хайджин.
През последните години едва ли не всеки месец по книжарниците можеше да се открие нова хайку сбирка от български автор, както и нови преводи на класически образци. Хайку отговаря на необходимостите на постмодерния човек - най-напред на спецификата на фрагментарното му мислене и пределно бързото клиповидно-образно свотовъзприятие, от друга страна е следствие на носталгията по общение с лоното на Природата-майка.

Петър Пламенов