Катедра Социология
на СУ обявява

конкурс

за координатор на Изследователски Център по Социални Науки.
Изисквания към кандидатите:
1. Завършена бакалавърска степен по социални и хуманитарни науки;
2. Отлично владеене на английски език (владеенето на втори западен език е предимство);
3. Интернет навигация;
4. Опитът в работа по проекти е предимство.
Кандидатите, които искат да работят с нас, моля да изпратят: 1. CV; 2. Кратко мотивационно писмо на български и английски език.
Краен срок за подаване на документите: 07.10.2005.
Интервю с класираните кандидати ще се проведе на 10.10.2005 от 14.00 часа в катедра Социология, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 5, к. 513 А.
Моля, изпращайте документите по електронен път на адрес:
millam@dir.bg
svetla@sclg.uni-sofia.bg