Демократически преглед, 53 книжка, съдържа: в дял "Балканите между Европа и Средиземноморието" текст от Зоран Ферич и интервю на Веселина Сариева с него; в "Либерални гледища" текстове от Петър Попчев, Динко Динев и Георги Близнашки; в "Стратегии на хуманитаристиката" "Extra muros: университетският преподавател извън университета" от Антоний Тодоров, коментари на Димка Гочева и Михаил Неделчев върху "Обществената деятелност на професора и академичната свобода" от Йосиф Фаденхехт и "Съдбините на нашия университет" от д-р Кръстев, както и текстове на Борислав Георгиев и Мирослав Дачев... В "Религиозна модерност" - "Раннопротестанската херменевтика и духът на капиталризма" от Димитрий Гинев. И още, и още...

К