На пресконференция, състояла се на 29 септември, бяха оповестени резултати от изследване по проблемите на музейното дело в България. Изследванията са проведени от Агенция "Факт Маркетинг" по поръчка на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства (НЦМГИИ). Те са част от проекта "Повишаване на обществената информираност за културно-историческото наследство на България", изпълняван от Центъра за развитие на медиите (ЦРМ), София. В пресконференцията участваха Евгений Сачев (директор на НЦМГИИ), Иван Токаджиев (заместник-министър на културата), Агнес Зашева (главен секретар на Министерство на културата) и представител на ЦРМ.
Изследването е проведено в периода август-септември 2005 и дава резултати по отношение на състоянието на музейното дело, проблемите пред музеите, кадровата обезпеченост, сградния фонд, документирането и състоянието на музейните фондове, условията за развитието на музеите, тяхното финансиране и експозиции... В изследването са включени 81 директори на музеи и галерии от цялата страна и 783 лица на възраст над 18 години.
Евгений Сачев разказа в резюме резултатите от проучването.
Сред най-ефектните изводи е тъжното заключение, че културата и изкуството предизвикват най-слаб обществен интерес (13.9/100). По-голямата част от музейните директори изтъкват необходимостта от създаването на специализиран централен орган, който да регулира държавната политика в областта на културното наследство.
Основните проблеми пред музеите и галериите са свързани с финансирането, остарелите и неадекватни закони (нужни са законодателни промени) и бавното навлизане на новите информационни технологии в сферата на музейното дело.
Иван Токаджиев изтъкна, че липсва ясна политика по отношение на управлението на музеите и галериите, особено на регионалните. Според него трябва да се ползва примерът на успешните европейските музеи - и в положителна, и в отрицателна посока. Той подчерта, че за да има полза от проведеното проучване и за да се видят резултатите в динамика, то трябва да стане регулярно.
Пълните резултати от проучването очаквайте в следващ брой на "Култура".

Светла Петкова