Покана
На 13 октомври т.г. от 17 часа във Философското кафене на НБУ в рамките на семинара "Литературата в края на краищата" Пламен Дойнов организира обсъждане на две публикувани в "Култура" интервюта: "Маниите произвеждат неграмотност", разговор с д-р Емилия Дворянова за образованието като жертва на литературния канон (бр.27 от т.г., с.5), и "Филологическите 'врап,че'-та", разговор с проф. дфн Милена Кирова за разпада на хуманитарната мотивация (бр.30 от т.г., с.9).
Заповядайте! Или, в края на краищата, очаквайте подробен репортаж от семинара...

К