Просвета - 60 години заедно
Три дни преди началото на новата учебна година на "Шипка" 6 беше открита юбилейна изложба, отбелязваща 60 години от създаването на Издателство "Просвета". Експозицията съчетава по елегантен начин традицията и новите тенденции в съвременната българска илюстрация. Представени са проекти, учебници и детски книги на 350 български художници, работили с "Просвета" повече от половин век. Сред тях са имената на класиците на българската илюстрация от първата половина на ХХ век до наши дни, като Илия Бешков, Борис Ангелушев, Вадим Лазаркевич, Александър Гюдженов, Александър Денков, Васил Йончев, Донка Константинова, Иван Кожухаров, Никола Мирчев, Наум Хаджимладенов, Никола Тузсузов, Евтим Томов, Бинка Вазова-Николова, Борис Коцев, Илия Петров...
Изложбата проследява историята на Издателство "Просвета", като акцентира върху работата на художника в областта на образователната литература - творчество, свързано с цялостното осмисляне на авторовия текст, с вникване в дълбочина на материята, с която детето предстои да се запознае. В рисунките, представени в изложбата, няма да намерим онова първично отразяване на действителността, което директно ни свързва с натурата и е толкова характерно за изкуството ни от средата на миналия век. Те не са изцяло лишени от непосредственото наблюдение на света около нас, но главното в тях е обръщането навътре, към чудния свят на детето. Тези рисунки създават личното виждане за света, вкуса към красивото и истинното, толкова важни за бъдещето на един млад човек.
Издателство "Просвета" е създадено през 1945 по образеца на първите български издателства. До 1948 то осигурява предимно учебници за общообразователните училища, техникумите, професионалните училища и институтите за начални и прогимназиални учители. Това става чрез пряко възлагане на поръчки на автори и художници. През същата година се създава и държавно издателство "Народна просвета" с печатница към него. Утвърдена практика от създаването на издателството до днес е то да поддържа постоянни връзки с училищата в цялата страна. Неговите представители се срещат с училищните колективи, посещават уроци, представят нови издания, обсъждат и пробват учебниците в учебната практика. Издателството се стреми да помага на училищата с учебна и друга литература. През следващите години динамиката на художествените процеси налага преосмислянето на много факти, имена и тенденции и донякъде избистря критериите за истинските стойности в изкуството на илюстрацията и оформлението на книгата. Поколения български ученици имат рядката възможност да навлязат в света на знанието с учебници, илюстрирани от най-добрите ни художници - факт, който не можем да открием почти никъде по света. Художници като Илия Бешков - автор на илюстрациите в "Астрономия за народа", Борис Ангелушев - "Буквар", Александър Денков - "Горски жители", Вадим Лазаркевич - "Слънчеви лъчи", Никола Мирчев - "Мили родни картинки" (разкази от Елин Пелин), Евтим Томов - "Сметанка за трето отделение" и Христо Нейков извеждат илюстрацията от чисто приложния й аспект. Детето се запознава не само с литературата, математиката, астрономията…, то среща и висококачествените рисунки, графика и живопис на класиците на съвременното българско изкуство. Работата на българските художници в издателство "Просвета" създава високи критерии за качество в илюстрацията, които дават възможност да изискваме същия висок професионализъм и от днешните български илюстратори и графици. Изложбата придобива цялостен вид и с проектите на Буян Филчев, Петър Чуклев, Борислав Стоев, Доньо Донев, Борис Димовски, Киро Мавров, Иван Кирков и Тоня Горанова - представители на последната генерация художници, работили с издателство "Просвета".
Важно е да се подчертае колко сериозна и отговорна е ролята на художника в областта на българското образование, особено днес. Неговата работа не е вече приложна, чисто декоративна "заигравка" с текста на автора. Художникът трябва да си дава ясна сметка, че в своите първи срещи със света детето се запознава не само с учебния материал като задължителна образователна програма, а и с голяма част от българското изобразително изкуство и неговата история. "Просвета" e основоположник и продължител на една тенденция в българската илюстрация и дизайна на книгата, свързана с правото на артистично търсене, с професионалните експерименти, с многообразието на индивидуални и пластически виждания.

Драгомира Симеонова