Честито!

Ангел В. Ангелов, автор на "Култура", сложен приятел на вестника и мой скъп приятел, навърши 50.
Четем грижата му за словесната и визуалната култура в красноречиви писмени следи на крайно внимателен автор, съставител и преводач. Виждаме в непринуденото му всекидневие височината на истински отговорната Академия. Споделяме неговото пълно с топлота понятие за "откритост": "Усилие за яснота, за несмутеност от вътрешни шумове и образи, за незамъгляване на чутото от другия с моите лични помътености. За дисциплина на слушането и на изказа."
За много ясни години, Ангеле!

М.Б.