Наскоро представители на институциите, в които у нас се преподава журналистика, постигнаха съгласие за създаване на Асоциация на преподавателите по журналистика и масови комуникации в България, която всеки момент ще бъде официално обявена. Председател на организационния комитет е проф. Милко Петров (ФЖМК, София). Двудневната среща в София с домакин Факултетът по журналистика и масови комуникации в Софийския университет и проектът на Би Би Си Уърлд Сървис Тръст по програма ФАР на ЕС, събраха представители на девет институции, в които се преподава журналистика - Софийски университет, Пловдивски университет, Шуменски университет, Университет за национално и световно стопанство в София, Великотърновски университет, Бургаски свободен университет, Нов български университет, Варненски свободен университет и Американския университет в България.
Четирите официални бенефициенти по проекта са: Съюзът на издателите в България, Българската медийна коалиция, Факултетът по журналистика в Софийския университет и Съветът за електронни медии.

К