Културната периодика: между критиката и хуманизма
Извънреден брой на сп. "Критика и хуманизъм" (кн. 19/2005) с водещи Алберт Бенбасат и Благовест Златанов беше представен в Гьоте-Институт (5 октомври). Неговата тема е актуалното състояние на културната периодика у нас. Пред публиката Златанов описа тематичните полета и акцентите в изданието: 1. Посредством анкета сред 13 издатели на културна периодика броят търси саморефлексията на работещите в полето върху собствената им ситуация. 2. Публикация на конкретни статистически данни. 3. Външен анализ върху състоянието на българските културни издания в съдържателен (текстуален) и икономически (финансиране, управление, продажба) план.
По думите на Златанов културната периодика в България е на изчезване. Средният й тираж се движи в крайно незадоволителните 500 екземпляра за брой - факт, който шокира европейските специалисти в областта - "Изглежда прагът на поносимост е твърде висок за тях". Надеждата е книжката на "Критика и хуманизъм" да предизвика дебат около модусите на оцеляване на културната периодика у нас. И дали наистина вече вездесъщата пазарна логика не е на път да деинституционализира и маргинализира това присъщо на модерната западна публичност поле?
Да се надяваме, че специалният брой ще бъде разпространен успешно по съответните места за продажба, за да послужи като най-добър пример на разискваните в него издания. И ако предложената в него проблематика в различна степен отдавна е кулоарно позната на издателите на културна периодика, важно е сега тя да стане категорично ясна и на аудиторията, на която въпросните издания се опират. Предполагам, обаче, че спонсорите на специалния брой на "Критика и хуманизъм" - Пактът за стабилност за Югоизточна Европа със средства, предоставени от правителството на Федералната република, са най-доволни от информацията, резюмирана за английските и немските читатели от съсъставителя Благовест Златанов.

Момчил Христов