От 20 октомври до 7 ноември се проведе семинар, посветен на керамиката на Балканите. Част от събитието е и изложбата "Балканска керамика", подредена в галерия "Академия". Националната художествена академия за първи път организира професионална среща на тази тема. Нейна цел е създаването на диалог между преподаватели и студенти от балканските висши художествени учебни заведения, в които се изучава специалността "Керамика". Освен НХА - София, участват и Университетът за приложни изкуства - Белград, Академията за изящни изкуства - Букурещ, Университетът за изящни изкуства "Мимар Синан" - Истанбул и Художественото училище от Чаковец - Хърватия.
В изложбата са включени произведения на художници от България, Румъния, Сърбия, Турция и Хърватия. Със своето многообразие те представят разноликите превъплъщения на керамичното изкуство от Балканите. Изключителните възможности на глината като пластичен материал са позволили да се постигнат впечатляващи резултати. Могат да бъдат видени както най-новите посоки и тенденции в това изкуство, така и взаимовръзките между традиция и модерност; локално и глобално.
Интересен акцент от експозицията са и няколко експонати от музейната сбирка на НХА, които се показват за пръв път пред публика.

К