Отворено писмо
до министъра на културата

Уважаеми г-н министър,
Общинският съвет в Димитровград е взел решение да превърне Художествената галерия "Петко Чурчулиев" в отдел на Историческия музей в града.
Според нас това преструктуриране е абсолютно недопустимо, предвид специфичните цели и задачи, които галерията може да изпълнява единствено като самостоятелна институция.
Всички долуподписани сме запознати отблизо с дейността на галерията през последните 14 години, в които тя работи като самостоятелна институция, и настояваме Министерството на културата да НЕ дава съгласието си за това преструктуриране.
Настояваме също Министерството на културата да упражни влиянието си върху Община Димитровград, за да изпълни тя задълженията си и да уреди щата на галерията по чл. 8 от Закона за закрила и развитие на културата.

28 октомври 2005

Подписали:
Аделина Попнеделева, Вихрони Попнеделев,
Владимир Пенев, Георги Господинов, Диана Попова, Елена Панайотова, Иван Добчев, Кирил Прашков, Маргарита Младенова, Марин Бодаков, Мария Василева, Митко Новков, Надежда Олег Ляхова, Недко Солаков, Недялко Делчев, Светлин Русев, Силвия Чолева, Станислав Памукчиев, Стефан Чурчулиев
и др.