Прочити на бунтарския конформизъм
На 27 октомври 310 аудитория "Проф. Петър Мутафчиев" в НБУ събра литератори, историци и почитатели на акад. Вера Мутафчиева на разговор, посветен на мемоарния й четиритомник "Бивалици" и най-вече на неговия последен том, "Не/бивалици", който излезе в края на май. Регламентът на колоквиума, онасловен "Да живееш и да пишеш социализма", предполагаше говорене, а не четене, което в съчетание с умелото модериране от страна на Албена Хранова доведе ако не до пълноценна дискусия, то поне до постепенно избистряне на две основни интерпретаторски направления: особеният (само)ироничен стил на Вера Мутафчиева, отличаващ се със специфично смесване на езикови регистри, и характерната стратегия на оцеляване в социализма, която след този разговор вероятно ще получи името "бунтарски конформизъм". Сред засегнатите теми бяха и фарсовото представяне в "Не/бивалици" на заснемането на филма "Хан Аспарух", правдоподобността на фикцията и взаимодействието й с научната дейност на Вера Мутафчиева, ироничното й отношение към критиката. В обсъждането участваха Ани Илков, Богдан Богданов, Бойко Пенчев, Борис Минков, Борис Попиванов, Веселин Методиев, Йордан Ефтимов, Лора Шумкова, Миглена Николчина и Михаил Неделчев, а като гласове от публиката се включиха редакторът на поредицата Илия Илиев (издателство "Анубис"), Иво Беров, Митко Новков и други почитатели на авторката. "Българската критика е огромен длъжник на Вера Мутафчиева", каза в заключение Албена Хранова и призова участниците в колоквиума да напишат своите изказвания. Акад. Мутафчиева настоя да не правим драма от социализма и собственото си битие през този период и сподели тъгата си от все по-голямата краткотрайност на паметта.

Лора Шумкова