Ани Илков:

1. Изкуствата са последно поместие на свободата. Сред словесните изкуства днес в България т. нар. литература не заема първенстващо място. Това навярно е така, защото високо изнесените днешни литератори дават мило за драго да анихилират социално-политическите й свързаности. По този начин, вместо панестетически ницшеански нихилизъм, се постига някаква пошла сантиментализация на политическото в ежедневието. Аз съм, с други думи, за една героическа устойчивост, за едно героическо укрепване на литературното писане.

2. Наполеон Бонапарт бил страстен почитател на Вертер и затова е имало среща между него и Гьоте. Гьоте нещо се разсополивил, нещо се посукал, нещо взел да споменава съдбата, на което Наполеон не издържал и подхвърлил: "Но какво искате от съдбата? Политиката - това е съдбата!..." Да даваш наполеонови отговори на "гьоте в себе си", това днес означава да си писател.

3. Не мога да отговоря на третия въпрос поради липса на сведения.