Ако се доверим на политолозите, че Преходът е приключил, то най-вероятно в България вече са кристализирали и нови културни представи - различни както от представите ни през 1989, така и от представите през 2000 година.
Затова вестник "Култура" помоли уважавани свои автори, читатели и трети лица да отговорят на три конкретни, но базисни въпроса:

1. Какво назовавате литература?

2. Какво днес означава да бъдеш писател(ка)?

3. Какво е отношението между литературата и медиите (у нас)?


Тук с благодарност публикуваме получените отговори.
Следва продължение.


Култура