Голяма награда за източноевропейска литература
От "Компрес София", бюро за връзки с Община Виена у нас ни съобщават за уникална европейска литературна инициатива, спонсорирана от Банк Аустрия Кредитанщалт, КултурКонтакт в сътрудничество с издателство Визер. Тя може да се изрази афористично така: "Десет победители, една парична награда, три книги, десет стипендии, 30 литературни четения."
Идеята идва от един от служителите на банката за връзки с обществеността в Хърватска, но носителите на проекта оценяват предложението и обхващат останалите страни, в които Банк Аустрия има поделения. Според инициаторите, целта на проекта е да помогне на творбите на автори от европейския Изток да направят пробив в немскоговорещите страни и по този начин да насочи вниманието към литературното многообразие на този регион. Наградата ще се връчва от 2006 г.
Трите институции-партньори, които работят за осъществяването на проекта, разполагат с обширен опит в източноевропейското пространство: като водеща банкова група в Централна и Източна Европа Банк Аустрия Кредитанщалт оказва съществено влияние върху икономическата интеграция на този регион. КултурКонтакт Австрия е водещата институция за културен обмен между Изтока и Запада. Издателство "Визер" отдавна има славата на "специалист по източноевропейска литература". Голямата награда за източноевропейска литература за първи път обхваща десет страни в Централна и Източна Европа и е първата по рода си инициатива, която предлага широк преглед на актуалното литературно творчество в този регион. Наградата се връчва на всеки две години.
На тазгодишния Франкфуртски панаир на книгата наградата вече беше представена на обществеността в присъствието на представители на спонсорите и панаирната управа. За първи път тя ще бъде връчена през есента на 2006 г. Националните журита в отделните страни предварително ще номинират кандидати и ще определят местния победител. След това международно жури под председателството на президента на Международния П.Е.Н. клуб и директор на Дипломатическата академия - Виена Иржи Груша ще избере измежду тези победители международните носители на наградата.
Голямата награда за източноевропейска литература е дотирана от спонсорите със 100 000 евро и представлява: Първа награда в размер на 7500 евро и издаване на отличеното произведение на немски език и в оригинал от издателство Визер.
Носителите на втора и трета награда ще получат също така възможността да издадат творбите си на немски и роден език.
Десетимата победители ще получат десет едномесечни стипендии за престой във Виена по програмата "Writers in Residence" на КултурКонтакт, както и възможността да се представят в пет литературни четения на немски език. Предварителният подбор на книгите, които да участват в надпреварата за Голямата награда за източноевропейска литература, се определя от национално тричленно жури. То се подбира в средата на литератори, редактори, творци, режисьори и т.н. и има двегодишен мандат. По своя преценка обаче тези трима експерти могат да решат да поканят още членове. Журито, разбира се, няма право да участва в конкурса. То избира десет измежду появилите се на книжния пазар през последната година заглавия, от които две се предлагат за участие в международната надпревара. Жанровете са определени на лирика, роман, разказ и новела. Междувременно организаторите решиха да смекчат регламента - в конкурса могат да участват и неиздадени книги, както и всякакви литературни жанрове. Говорителят на националния състав е същевременно член на международното жури. Работата на местните комисии трябва да започне до края на тази година, а номинациите да се представят на международните арбитри до края на март 2006 г.
Въз основа на така предложените 20 заглавия международното жури номинира 10 победители, между които са и носителите на първите три награди. Съставът на голямото жури е така подбран, че членовете му да са в състояние да си създадат експертна представа за литературните качества на предложените книги.
За 2006-2007 г. Международното жури на Голямата награда за източноевропейска литература се състои от 12 члена: Криста Ротмайер, Виена (чешки, словашки); Федя Филкова, София (български, немски); Яна Цвикова, Братислава (словашки, чешки, немски); Дьорд Далос, Берлин/Будапеща (унгарски, немски); Мартин Полак, Виена (полски, немски); Посланик Андреа Хойзи-Корбеа, Виена/Букурещ (румънски, немски); Клаус Детлеф Олоф, Загреб/Клагенфурт-Целовец (хърватски, бошняшки, сръбски, словенски, немски); Фабиан Хафнер, Клагенфурт-Целовец (словенски, хърватски, сръбски, бошняшки, немски); Лойзе Визер, Клагенфурт-Целовец (словенски, хърватски, сръбски, бошняшки, пасивно македонски, словашки, български, чешки, немски).
Председател: Иржи Груша (Jiri Grusa), Виена-Прага, президент на Международния П.Е.Н. клуб, директор на Дипломатическата академия - Виена (чешки, словашки, английски, немски).
Асоциирани членове: Анемари Тюрк, КултурКонтакт Австрия; Антон Коларик, Банк Аустрия Кредитанщалт.
За контакти:
Bank Austria Creditanstalt Group
Public Relations
Katja Erlach
Tel. +43 (0) 5 05 05 DW 56839
E-Mail: katja.erlach@ba-ca.com
Wieser Verlag
Lojze Wieser
Tel. +43 (0) 664 1802964

KulturKontakt Austria
Annemarie Turk
Tel. +43 (0) 523 87 65 DW 44

Връзки с медиите и текстове за публикации:
leisure communication group
Tel.: (+43 1) 535 48 17
Email: office@leisurecommunication.at