Списание алтера обявява конкурс за разказ на тема "Екстаз". Разказът не трябва да надвишава 15 000 (петнадесет хиляди) знака с интервалите и задължително трябва да бъде придружен от специален талон, който ще бъде публикуван в три последователни броя на списанието.
Срок за участие в конкурса: 01. 02. 2006 г.
За повече информация - телефон 986 44 13
или 0887 400 757