Акустика на цветните пространства
От 17 ноември до 11 декември живописецът Любен Генов се представя със самостоятелната си изложба "Акустично" в Софийската градска художествена галерия. През последните години редовното присъствие на негови произведения в почти всички значими изложби му изгради име на един от сериозните автори с оригинален творчески облик.
Постоянството му в експеримента с колоритното петно е дотолкова разпознаваем, че се е превърнал в негова творческа емблема. Едва ли има изкушен зрител, който от пръв поглед да не успее да открие неговите произведения сред останалите в някоя обща изложба.
Настоящата експозиция е може би първата сериозна самостоятелна изява на Любен Генов. Картините са саздадени специално за нея и представляват нов етап в творческото му развитие. Художникът се е стремил да постигне по-задълбочен и осмислен, наситен с многопластови преживявания и емоции изказ. В текста, поставен в началото на изложбата, Любен Генов се опитва да очертае смисъла на живописните си импровизации: "... Желание живописта ми да увлича, да дърпа в себе си, да тегли ... Бих искал плоската картина да прави пробив в триизмерността - потъване в живописта - без да разкрива да поражда, без да се чува да звучи, статична да вибрира, да плува, да се влива ... потапяне в акустиката на цветните пространства...".
Любен Генов е един от малкото, които изследват чистото взаимоотношение на колоритните нюанси. Той се е пренесъл зад формално-образното към чисто-абстрактното, за да разкрие силата на цвета да внушава.
Голямоформатните му композиции са намерили идеалното си място, експонирани в пространството на втория етаж на СГХГ. Там те заживяват пълноценно и изпълват въздуха с деликатна колоритна хармония.
Голяма част от произведенията в изложбата са провокирани от движението на водата и отраженията на светлината по морското или речно дъно. Разчитаме го от заглавия като: "Дъното на р. Дунав при километър 637", "Лагуна", "Дъно", "Дъжд над реката"... Виждаме цвета по-блед или по-наситен. Петната винаги са разположени хаотично - разпръснато или концентрирано. Създава се усещане за космическо разпиляване на формата, при което от хаоса сякаш се ражда хармония. Зрителят е увлечен от движението на множащите се студени или топли тонове, вибриращи от енергия, сякаш са живи. Погледът се рее, омагьосан от колоритно изобилие...
Любен Генов (р. 1966) е завършил художественото училище в Троян, а по-късно и специалност "Живопис" в Частната академия "Жул Паскин", София. От 2001 е член на СБХ.

Светла Петкова