Извинение
Един от продуцентите на "Лейди Зи" е Владимир Андреев, а не Владимир Ангелов, както е написано в бр. 42 от 2 декември 2005. Извиняваме се за нелепата техническа грешка.

К