От 24 ноември до 22 декември в Гьоте институт, София, Красимир Терзиев представя изложбата "Далечни прилики". Той е подбрал и заел серия цветни фотографии от Агенция "Талънт Партнърс". Фотографиите са част от кастинг-каталог за нуждите на киноиндустрията. Те показват по няколко души кандидат-статисти, които държат пред себе си табели с име, телефонен номер и лични данни. Тази любопитна "извадка" показва от интересен ъгъл поглед към обикновени хора, събрани от желанието за участие във филм. Но това е информация от първо гледане. По-задълбоченото разглеждане на тези снимки може да разкрие психологически и социален образ на обществото. За това можем да съдим по израженията, облеклото, различните физиономии и жестове... При цялата абсурдност на представената ситуация, с пълна сила се разкрива заобикалящият ни, твърде познат реализъм.

К