Визуална полиция е озаглавена изложбата на Явор Гърдев, открита до 22 декември в АТА център/Институт за съвременно изкуство - София. Известният театрален режисьор разработва този проект като последния стипендиант на двугодишната програма Визуален семинар, осъществена в сътрудничество с германската "relations".
Като че ли бе логично - след изследването на рекламата в градското обкръжение (Лъчезар Бояджиев), на промените в туристическия образ на страната (Мила Минева), на разпадналата се среда на София (Красимир Терзиев), на социалната/социалистическата памет (група X-tendo), на инвентаризираните материални носители/клишета на тази памет (Георги Господинов и Яна Генова), на разтворения по спирките на автобус 76 музей (Светла Казаларска) и измамната поява на музей за съвременно изкуство на гара Подуяне (Иван Мудов) - да се яви и санкциониращата институция, т.е. визуална полиция.
Своя tv-simulacrum Явор Гърдев базира на следните постулати:
"Войната е продължението на политиката с други средства" - Карл фон Клаузевиц;
"Изкуството е продължението на политиката с други средства" - Игор и Светлана Копистянски;
"Изкуството е продължението на политиката със същите средства" - Явор Гърдев.

К