На 12 декември в Нов български университет се проведе конференция на тема "Българският изкуствовед в европейска перспектива". Въпреки че конференцията беше по-скоро вътрешна, на департамент "История на културата", тя разгледа в по-широк аспект възможните посоки за професионална реализация на изкуствоведа в съвременните условия.
Програмата на конференцията беше разделена на четири тематични блока: "Изкуствоведът като редактор", "Изкуствоведът като галерист", "Изкуствоведът като куратор" и "Изкуствоведът като студент" с водещ доц. Красимира Коева. Освен преподавателите (проф. Елка Бакалова, проф. Чавдар Попов, доц. д-р Ружа Маринска, проф. Иван Маразов, д-р Валентина Ганева и доц. д-р Ирина Генова), които произнесоха всъпителни думи, свои доклади прочетоха и студенти - настоящи и бивши. Повечето от тях вече са се реализирали в различни области и споделиха своя опит. Застъпено беше мнението, че много рядко функциите на изкуствоведа в частните галерии или антикварните магазини, например, се изпълнавят от специалисти. Разгледана беше дейността на различни частни галерии (Румяна Йонева, Златина Гонева), антиквариати (Маргарита Кузова), развитието на пазара на изкуството и пазарните оценки през последните 15 години (Лаврен Петров), виртуалният образ на галериите (Нона Петкова), на частните колекции (Стоянка Кръстева)... Участниците в четвъртия блок разказаха за обучението на разменни начала по програма "Еразмус", което предоставя ценна практика за трупане на знания в различна езикова и интелектуална среда.
Неотдавна отбелязалият своята 10-годишнина департамент "История на културата", основан от проф. Иван Маразов, развива своята програма основно в областта на изкуствознанието и културологията. За преподаватели са привлечени едни от най-добрите български специалисти, а в основата на обучението е залегнала както широка теоретична част, така и разнообразни практически занимания. Нещо твърде важно за добрата реализация на бъдещите професионалисти. Включени са модули, като "Оперативна критика в пресата и електронните медии"; "Експертът-оценител"; "Рецензиране и художествена критика"; "Атрибуция на произведение на изкуството на ХХ в."; "Мениджмънт на художествения музей", както и практика в музеи и галерии. Макар и сравнително нов, този департамент съперничи достойно с традицията, изградена от специалност "Изкуствознание" в НХА. Може би именно неговата "младост" допринася за по-съвременните виждания, застъпени в организацията на учебния план.

Светла Петкова