Програма Изход на Сфумато
На 19 декември имаше среща на журналисти с международния екип, който работи върху новата програма на Театрална работилница "Сфумато". Проектът ще включва два спектакъла: "Станция Астапово" (авторски спектакъл на Иван Добчев) и "Станция Елабуга" (авторски спектакъл на Маргарита Младенова). Тепърва ще гледаме и пишем за спектаклите, свързани с последните дни на Лев Н. Толстой и Марина Цветаева. Успоредно с репетициите на Иван Добчев, работи и ателие с ангажираните в проекта актьори: Христо Петков, Албена Георгиева, Мирослава Гоговска, Снежина Петрова, Цветан Алексиев, Елина Алексиева, Мариан Бозуков, Жоана Чесич и Станислав Генадиев. Негови ръководители са хореографите Марко Канталупо (италианец) и Катаржина Гданьек (полякиня) от трупата "Линга", Лозана, Швейцария. Те трябва да подпомогнат авторите на спектаклите да потърсят езика на тялото отвъд езика на думите, както каза Маргарита Младенова. Проектът е следваща стъпка в развитието на "Сфумато" към превръщането му в Международен център за театрално новаторство. Усилията да не се спира на едно място, дори то да е успешно, а неспокойно да се продължава опитът в изследването и интегрирането с други култури и жанрове, е заслужаващо окуражаване. Преодоляване на гравитацията на инерциите - това е девизът на "Сфумато". И вече години честно и последователно отстоява правото си на подобни нужни за културата ни търсения.

Н. В.