EДИННИ В ЗАЩИТАТА НА СОЦИАЛИЗМА

(Българската творческа интелигенция подкрепя единодушно съвместните действия на социалистическите страни за оказване помощ на братския чехословашки народ)

[...]

Решението на Съветския съюз и другите социалистически страни да защитят завоеванията на социализма в Чехословакия е правилно и аз се присъединявам към спонтанното одобрение на българската социалистическа интелигенция, която решително подкрепя енергичните действия срещу силата на реакцията, за сплотяване на силите на мира и социализма.

Твърдо и неотклонно трябва да се отстояват завоеванията на социализма в Чехословакия от посегателствата на реакцията, подкрепяна от империалистическия свят. Да се защитят от тази част на интелигенцията в самата Чехословакия, която е враждебна на делото на социализма, която е подведена от идеологическата диверсия на западния свят. Само изкуство, в което пулсира народният живот, в което гори дълбока любов към партията и социализма, може да служи вярно на интересите на чехословашкия народ, да обогати неговата национална култура с ярки художествени творби. И само творческа интелигенция, която изцяло служи на интересите на своя народ, може да постигне значителни успехи. В противен случай тя не само остава встрани от живота, тя минава в служба на реакцията. Подкрепян от Съветския съюз и братските партии, чехословашкият народ няма да допусне връщане на колелото на историята назад. "То се върти и ще се върти - както каза великият син на българския народ Георги Димитров - до окончателната победа на комунизма."

Стефан Гецов

народен артист

Бр. 34/1968 г.