Редактор-основател Александър Обретенов (1957 - 1958). Главни редактори: Никола Ланков (1958 - 1965), Крум Василев (1965 - 1966), Владимир Найденов (1966 - 1967), Христо Сантов (1967 - 1969), Иван Руж (1969 - 1972)

Най-често срещани автори:

Асен Василиев, Атанас Далчев, Богомил Стършенов, Борис Делчев, Васил Колевски, Венелин Кръстев, Вера Динова-Русева, Гочо Гочев, Димитър Канушев, Димитър Остоич, Ефрем Каранфилов, Иван Стоянович, Исак Паси, Кръстан Дянков, Кръстьо Горанов, Любомир Тенев, Марин Големинов, Николай Труфешев, Николай Хайтов, Розалия Бикс, Севелина Гьорова, Трифон Силяновски, Яко Молхов.

Най-често срещани рубрики:

А сега - дела!, Бележник на дежурния редактор, Вести, Другите за нас, Едно мнение, Езикови бележки, За селото - богат културен живот, Западът без грим, Из оперните и концертни зали, Културните дейци сред народа, Майстори на съветското кино, Майсторите за майсторството, Научна мозайка, Новини от СССР, "О неразумни!... Поради что се срамиш?...", Отзиви, Пред телевизора, Седем дни телевизия, Сред книгите, Трибуна на публициста, Хора на нашите дни, Художественото възпитание на младежта, Читателите ни пишат.