Народна песен за конгреса

Текст: Ламар Музика: Филип Кутев

Марица продума на Тунджа:

да върнем води към Балкана,

да видим, да чуем, сестрице,

какъв се събор насъбрало

под Витоша снажна и бяла!

Събрали се българи млади

и нас да прегърнат сърдечно,

че имаме сили далечни

и носим води гороломни

да пълним народните стомни!

Бр.12/1962 г.