ЕДИН ТЕАТЪР С МЛАДО СЪРЦЕ

[...]

В Народния театър "Адриана Будевска" се утвърдиха със своите постановки - това вече може да се каже - трима млади режисьори: Венелин Цанков, Леон Даниел и Методи Андонов. Новият сезон започна и с един режисьорски дебют - пиесата "Всяка есенна вечер" е поставена от Юлия Огнянова, драматург на театъра.

Трудна задача! Не лека пиеса, особен автор, млад състав.

Постановъчната концепция на Юлия Огнянова е подчинена на основната атмосфера на пиесата. Тя се стреми да разкрие на сцената една интимна повест, един поетичен разказ за съдбата на няколко души - тяхното страдание, проблясъци и саможертвена борба. Тя открехва по свойски завесата на техния живот, вмъква се в него с топло съчувствие и просто, чистосърдечно разказва за техните дни. Огнянова не се стреми да изненада и смае зрителя с особен претенциозен замах, не демонстрира самоцелни хрумвания и ефектна изобретателност. Основната й постановъчна идея се опира на психологически вглъбения живот на героите, на характерния детайл, зад който напира събитието. На този сценически детайл, който допълва и обогатява психологическия рисунък на образа, осмисля неговото състояние и действие.

[...]

Опитът от миналия сезон и първите прояви сега свидетелствуват за плодоносното сътрудничество между артистите от различните поколения. Ала не всички възможности в това отношение са изцяло осъществени. Младостта е неспокойна. И напълно естествено - иначе те не би била младост. Ръководството на театъра и младите артисти се стремят към едно по-интересно, лаконично, сдържано реалистично изкуство на сцената, в което да бъде задълбочена културата и мисловното съдържание на актьорското и режисьорско изявявяне. Този стремеж понякога се сблъсква с опита на по-възрастните артисти, които се опасяват от възможно изсушаване на емоционалната свежест в сценическото претворяване. В това отношение от ръководството на театъра и особено много от режисьорския колектив се изисква внимателно, мъдро отношение, в което да проличи желанието да се заздравява все повече оная необходима артистична приемственост между поколенията в театъра, за да се издигне на още по-високо равнище ансамбловото творчество на сцената.

Народният театър "Адриана Будевска" в Бургас живее свой съдържателен, динамичен живот.

[...]

Михаил Шакле

Николай Парушев

Бр. 43/1958 г.