ЧИТАТЕЛИТЕ НЕ ПРИЕМАТ ТОВА ИЗКУСТВО!

"Ребусът", поместен в бр. 1 на вестника, предизвика голям интерес. Читателите, макар и не всякога да откриват автора на картината, проявяват здраво и зряло отношение към изкуството. Те отхвърлят единодушно модернистичните драсканици в картината и заявяват, че "по тоя път ние не можем и не трябва да вървим"; учудват се как може да се рисуват такива болни, осакатени, обиждащи здравото естетическо чувство творби.

Поместената картина, която всъщност би могла да носи всякакво заглавие, тъй като все едно нищо не изразява, се нарича "Видение, предизвикано от думите Неподвижният баща". Тя е работа на германския художник сюрреалист Макс Ернст, който живее и работи в САЩ.

Наградата получава Дим. Ст. Балев - Пловдив.

Бр. 3/1957 г.