ЗА ВЪЛНУВАЩИ МУЗИКАЛНИ ТВОРБИ

Директивите за шестата петилетка на предстоящия Х партиен конгрес разкриват богатите възможности за изграждането на едно развито социалистическо общество, в което съвременната техника ще бъде сложена в услуга на човека. Така ще може да се постигне по-пълна хармония между материалните и духовните нужди на народа. Освободен колкото се може повече от грижите на всекидневието, новият социалистически човек ще може да обърне поглед към изкуствата, за да надникне в скритата в тях красота, която трябва да навлезе в неговия бит и да облагороди всекидневието му. Ние бихме искали българският народ да почувства в нашите музикални произведения собствените си тежнения и вълнения. Нашата история е пълна със сюжети, които чакат да бъдат претворени и във вълнуващи музикални творби. Във вихъра на необикновено разгърнатото жилищно строителство ние бихме искали да видим нашите красиви и уютни концертни зали, в които българският слушател в културна и респектираща обстановка да се наслаждава на големите произведения на музикалното изкуство. Бихме искали да видим нашите симфонични и оперни оркестри снабдени със съвършени инструменти, за да отговорим на нарасналите естетически нужди на слушателите. Една процъфтяваща икономика, каквато очертават директивите, непременно ще включи в себе си грижите не само за науката, но и за изкуството. Защото векът на тежката индустрия, на кибернетиката и космическите полети не трябва да обедни и оголи човешката душа, а напротив - ще трябва да направи всичко възможно за активизирането на емоционалната страна на човешката природа. Само така ще изградим цялостната личност на утрешния ден, когато човек ще звучи гордо.

Марин Големинов

Бр. 11/ 1971 г.