Неподправен облик

[...]

Истинска изненада предизвика чудесната постановка "С любовта шега не бива" на режисьорката Маргарита Младенова. Превърнала пиесата на Мюсе в мюзикъл (в съюз с автора на музиката - актьора Рашко Младенов), режисурата е създала един празничен театрален спектакъл, в който органично преплита жанровите особености на комедия-буф, на гротеска, на изострен драматизъм, обвеян с нежни лирически и дълбоко трагични интонации...

Тази постановка е факт на театралното изкуство, който далече надхвърля рамките на русенската театрална сцена, придобивайки стойностно значение за съвременното ни театрално изкуство...

Ана Иванова

Бр. 28 / 1975 г.