ЕВОЛЮЦИЯТА НА РЕАЛИЗМА

Гочо Гочев

Социалистическата революция не завари театъра ни неподготвен. Той имаше здрава народностна закваска още от възраждането, въпреки наивитета на драматическите произведения и на сценичната им защита. След Освобождението тази демократична традиция бързо промени своя облик, търсейки мъчително пътя на реалистичното изкуство, макар и смущавана от най-различни препятствия: несигурността в утрешния ден, принудата да се играят и посредствени водевили; отсъствието на солидна режисьорска методология; цензурата... [...]

След Девети септември 1944 г. всеки по-голям град изпитваше жажда за професионален театър. Но откъде да се вземат толкова много талантливи актьори и режисьори? Въпреки сериозните препятствия театралната мрежа необичайно се разшири. И в сравнително малки в географско отношение райони се създадоха държавни и общински театри. Зле разбрано демократизиране - нашироко, но не и надълбоко, както съветваше Ленин дейците на културата. Нима можеха да заживеят своя поетичен живот идеите на революцията без одарени хомогенни състави? Ние знаехме това, но беше трудно, много трудно да се устои на закономерната жажда за театър. Красиви увлечения, заплатени скъпо с принизяване на художествения вкус [...]

бр. 34/1984