"ПЕПЕЛЯШКА" И "ПРИНЦОВЕТЕ"

"Една жена на 33"

Искра Божинова

[...]

Това, което най-силно интересува авторите, е как тази не особено социално силна и уязвима жена успява с такава последователност и неотстъпчивост да съхранява във всички случаи личното си човешко достойнство, да оварди душевния си "престиж" даже в ситуации, скриващи представите за благонравие, да култивира в своя толкова неравен живот бликаща и богата емоционалност, бидейки винаги най-щедрата и най-губещата [...]

Този филм разкрива една неподозирана черта от творческата сила на режисьора Христо Христов, впечатлил ни досега със своята поетично-метафорична стилистика. Сега го виждаме като проникновен тълкувател и филигранен психолог, като вдъхновен ваятел на респектиращи с виталността и сложността си екранни характери, чиито аналог никак не е трудно да открием в живота. И всичко това е постигнато без да намалее силата на пластическото му и артистично въображение.

Опитах се да предам моето преживяване на филма, като умишлено избягнах дистанцирания професионален анализ. Защото ми се струва, че всеки опит за хладна дисекция би ощетил творбата от нейната особена вътрешна сугестия, която едва ли може да бъде изразена с думи. Вероятно това е само един от многобройните мисловни и емоционални пластове на филма - не изключвам факта, че той може да бъде обект на още много прочитания и дешифровки.

бр. 16/1982