"Кръгът "Орион" вместо отряда "Чавдар"

"... Другарят Виденов рядко се изказва публично. Казаното от него по повод "Орион", когото той определи като "приятелски кръг", предизвика искрено възмущение сред опозицията, както и сред част от правоверните комунисти. А всъщност точно в това си признание той бе пределно искрен и формулира цялата истина не само за "Орион". Това е цялата истина за света, в който се озова отново страната ни след шест години скокове и гърчене. А тя е безкрайно тъжна: свободният пазар престана да съществува, преди да се оформи. Вместо него отново се възроди етосът на компанията, на неформалната, а затова и непублична връзка между неслучайно подбрани индивиди, събрани заедно по субективни и непроследими критерии, като правило чужди на пазарната логика. Икономическите критерии изцяло се подмениха със ситуационна политическа целесъобразност. Водещ критерий за оценка и подбор става принадлежността към Кръга. Отново значение придобива не кой си и на какво си способен, даже не с колко пари разполагаш и дали си платил дължимите върху тях данъци (макар че последният въпрос вече се превърна в нецензурен). Отново значение има единствено в кое училище си учил, с кого играеш белот, коя година си завършил в Москва...

... Оттук нататък, ако приемем, че БСП като организационно тяло е пряк наследник на вчерашната БКП, неизбежно се натрапват редица недотам весели аналогии. Както по-горе стана дума, днешният "Орион" идеално отговаря на вчерашната бригада "Чавдар". "Коалиционното партньорство" между БСП и БЗНС "Ал. Стамболийски" в такъв случай престава да бъде конюнктурна случайност, а израства до закономерност с ранга на историческа. ПК "Екогласност" не само по аналогия, но и по манталитет поема ролята на Комсомола. Академикът-безпартиен комунист винаги е налице...

... Единственият открит засега въпрос е доколко наред с политическите "приятелски кръгове" ще се възродят и дисидентските.

Андрей Иванов

Брой 12, 1996