За да има култура, трябва да се създаде благоприятна атмосфера. За да се създаде атмосфера, трябва да се разпали жажда за култура. За да се разпали и задоволи жаждата, трябва да има достойна трибуна за култура. За да се изгради трибуна, трябва да има ценители и дарители. За да откликнат дарителите, трябва да се разгори широк интерес сред читателите. За да се разгори интерес, трябва да се привлекат талантливи творци. За да се привлекат творците, трябва да има достойна трибуна. За да има достойна трибуна... И пак отначало се завъртат омагьосаните пръстени, които могат да се превърнат и в примки около врата, но и в енергийни източници.

През изтеклите седем години в. "Култура" успява по чудо да свърже тези седем сатурнови съдбовни пръстени. Това се дължи безспорно на целия колектив и до голяма степен на главната редакторка Копринка Червенкова.

Пожелавам на в. "Култура" въртележката със седемте халки да набира все по-свободно духовна енергия, толкова нужна на нашенския хоризонт, затегнат до задушаване от всякакви сатурнови пръстени.

Блага Димитрова