Това е вестникът, който в най-мрачните тоталитарни времена запази своята съвест и своята гражданска позиция, и беше орган на дисидентите в България. Това беше вестникът на дисидентите. Там излизаха неща, които другаде не смееха да публикуват. Липсва ми това могъщо присъствие на вестника, каквото беше.

Знам, че нещата не се повтарят. Но след едно завъртане на спиралата може и да се повторят. Пожелавам го на вестника най-искрено. И му стискам палци.

Велислава Дърева