Bon anniversaire!

На вестник "Култура" с обич и омерзение.

Ирина Генова