Адмирации, "Култура"!

- За удържането на самостоятелност в позициите, принципност във възгледите и морал в отношенията по време на духовен разпад и простащина;

- за усилието да ви има въпреки все по-стесняващия се кръг от хора, които веднъж "влезли" във вестниковите текстове, ви искат и търсят като своето късче наслада от общуването със света на "Култура";

- за откриването и лансирането на таланти и ерудити хуманитаристи, чиито текстове носят надежда за възможния прелом в представите за културни реалии и културна идентичност;

- за изграждането на свой уникален лик, несъпоставим с нито едно европейско седмично издание - като полиграфическа култура и като високо професионален аналитизъм;

- за актуалността на проблематизираните от вас явления от общокултурния живот на нацията и на света, в който днес тя се вписва;

- за вашите просветителски жестове;

- за вашите избори;

- за вашите примери по етика спрямо колегиалната общност;

- за чувствителността към времето, в което трябва да се сменя вече наложеният "нов" език, да се дискредитират новите клишета, модните епигонства, вторичността на закъснялото моделиерство;

- за превръщането на петъците в очаквани дни, когато не без усилие между десетките надиплени вестници погледът открива едрите зелени букви на "Култура" в ъгъла на някоя от масите на пресразпространителите.

Кристина Тошева